Ειδήσεις, ΜΜΕRSS

Ειδήσεις, ΜΜΕ

ΑΡΤΕΜΩΝ, ΤΘ 418, ΣΙΦΝΟΣ, 84003

www.datamax.gr

Δημοσιογραφική ομάδα παραγωγής δελτίων ειδήσεων και ψυχαγωγικών ένθέτων σε ψηφιακή μορφή MP3.

Τηλέφωνο2284028482
Fax2106450250
E-mail

Πρόσθετες πληροφορίες